Litvínov City Library

Litvinov City Library is a public library. Its purpose is to enable the equal access to information and cultural values for all citizens. This information and these values are contained in the book stock and information database of the library. The library promotes knowledge from all branches of science, technology, culture and art. It helps to improve the citizens' general and professional knowledge.

Jazyk / Sprache / Language

Basic operations of webside

Activities
Current activities and events
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Facebook knihovny
Facebook knihovny
Prolongation of loan
Prolongation of loan period
On-line catalogue
Entry the catalogue
Photo gallery
Photos from our library

Infomail about new activities of the library

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Mission of the library

Vision
Podporujeme čtenářství, jsme místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"We give advice, we find, we entertain, we wrap! "
Mission
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

City Library Litvinov was in the Mirror Chapel of Klementinum officially awarded the Ministry of Culture Library of the Year 2013 in the category of 'significant achievement in the provision of public library and information services' for modernization of space and creative approach to the development of community libraries.

Půjčování her

Pravidla půjčování her

Společenské hry (dále jen hry) si mohou uživatelé půjčovat a vracet v knihovně u centrálního pultu. Lze je vypůjčit absenčně nebo prezenčně.

Půjčování her

  • Hry je možné vypůjčit pouze registrovaným uživatelům. Výpůjční lhůta pro absenční půjčování je 14 dnů bez možnosti prodloužení. Uživatel smí mít vypůjčenu pouze jednu hru a až po jejím vrácení si může vypůjčit hru další.
  • U dětí do 15 let požaduje knihovna pro absenční půjčování her souhlas rodiče (zákonného zástupce). Je tedy nutná fyzická přítomnost zákonného zástupce.
  • Vypůjčenou hru si může uživatel rezervovat.

Povinnost uživatele, který si společenskou hru zapůjčí


  • Uživatel je povinen se před vypůjčením hry seznámit s jejím stavem a obsahem dle přiloženého seznamu.
  • Uživatel je také povinen seznámit se s pravidly půjčování společenských her
  • Uživatel ručí za to, že hru vrátí ve stanoveném termínu a ve stejném stavu, v jakém si ji vypůjčil. Pokud tak neučiní, bude mu v souladu s knihovním řádem účtována smluvní pokuta za pozdní vrácení (zpozdné) a případně sankce za poškození.
  • Bezprostředně po vrácení hry knihovník zkontroluje její stav a obsah. Hra nebude půjčena dalšímu uživateli dříve, než projde kontrolou knihovníkem.

Postup při poškození nebo ztrátě hry

  • Uživatel je povinen nahradit danou součást hry buď totožnou součástí, nebo nahradit celou hru hrou stejnou.
  • Pokud to není možné, zaplatí uživatel plnou částku, za kterou byla hra zakoupena.
  • Současně bude požadována náhrada za úkony spojené s likvidací škody
a zpracováním dokumentu dle ceníku knihovny (100 Kč).

Update:Saturday, September 8, 2018, 11:00 AM

QR code

QR code containing a link to the current page

Current www address of this website:
http://opac.knihovna-litvinov.cz/sluzby/pujcovani-her

The QR code can be used to quickly store a reference to the current web address. Just scan it into a suitable mobile application. For more information on QR codes, see Wikipedia.

Today's smartphones already often have built-in support for QR code from the manufacturer. Otherwise, you must install the necessary software. Suitable for mobile applications processing QR code example. Seznam.cz QR čtečka or QuickMark. However, there are many others.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Business hours

Adult and Children Department

Monday
8 - 18
Tuesday
8 - 17
Wednesday
13 - 18
Thursday
8 - 17
Friday
8 - 16

About this website