Litvínov City Library

Litvinov City Library is a public library. Its purpose is to enable the equal access to information and cultural values for all citizens. This information and these values are contained in the book stock and information database of the library. The library promotes knowledge from all branches of science, technology, culture and art. It helps to improve the citizens' general and professional knowledge.

Jazyk / Sprache / Language

Basic operations of webside

Activities
Current activities and events
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Facebook knihovny
Facebook knihovny
Prolongation of loan
Prolongation of loan period
On-line catalogue
Entry the catalogue
Photo gallery
Photos from our library

Infomail about new activities of the library

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Mission of the library

Vision
Podporujeme čtenářství, jsme místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"We give advice, we find, we entertain, we wrap! "
Mission
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

City Library Litvinov was in the Mirror Chapel of Klementinum officially awarded the Ministry of Culture Library of the Year 2013 in the category of 'significant achievement in the provision of public library and information services' for modernization of space and creative approach to the development of community libraries.

Lessons for high schools

1. - 2. grade - Sherlock Holmes a skandál v Litvínově

Informational and educational lessons

Lekce zaměřená na práci s textem, orientaci v knihovním fondu a vyhledávání knih pomocí online katalogu

Contents:
Studentům bude představena literární postava Sherlocka Holmese prostřednictvím jedné z dalších fiktivních postav „samotné Irene Adlerové“, která je bude také provázet celou lekcí. Sama se vyjádří ke své údajné roli v případu Skandál v Čechách, který se tak přenese do Litvínova. Na základě textu z knihy Studie v šarlatové, se kterým se ve skupinkách studenti seznámí, se pak pokusí o vlastní charakteristiku detektiva. Společně pak budou pátrat po knihovnickém fantomovi. Díky stopám uloženým v knihách, které budou mít za úkol podle seznamu vyhledat, dojde k jeho odhalení.
Lektor:
Bc. Silvie Knolová
Related topics, competences:
kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní a sociální a personální; vazba na předmět Český jazyk a literatura
Time:
60 - 90 minutes

1. - 4. grade - Učení není mučení

Informational and educational lessons

Lekce zaměřená na metody efektivního učení, orientaci v odborném textu a vyhodnocení relevance informací

Contents:
Praktické ukázky různých technik učení a práce s pamětí. Studenti zjistí pomocí testu své vlastní predispozice a tím vhodný učební styl. Ve skupinách se seznámí s odborným textem, který se obsahem vztahuje k tématu lekce. Učí se v něm orientovat a vyhledávat podstatné informace. V průběhu lekce pracují samostatně i ve skupinách s tištěnými materiály a vzory.
Lektor:
Bc. Silvie Knolová
Related topics, competences:
kompetence k učení a sociální a personální
Time:
60 - 90 minutes

1. - 4. grade - Psychologie vnímání

Informational and educational lessons

Doplňková lekce ke společenským vědám a hodinám literatury.

Contents:
Jak vnímáme svět a rozumíme informacím? Lze vůbec ke světu a literárním textům přistupovat nezaujatě (bez osobních předpokladů)? V lekci se zaměříme na základní jevy z psychologie vnímání, např. na atribuční teorii, hermeneutiku, optické klamy či na vědecké omyly.
Lektor:
Bc. Silvie Knolová a Bc. Michaela Hrabinská
Related topics, competences:
Psychologie, sebereflexe, kritické a analytické myšlení.
Time:
90 minutes

1. - 4. grade - Scriptorium

Informational and educational lessons

Doplňková lekce k hodinám dějepisu či literatury.

Contents:
Písařská dílna, ve které si studenti vyzkouší vybrané druhy písma ve spojení s dobou a místem vzniku. Dále mají možnost otestovat stylus (=bronzové pisátko) s voskovou tabulkou či psaní brkem. Současně si společně krátce připomeneme historii písma.
Lektor:
Bc. Silvie Knolová
Time:
60 - 90 minutes

1. - 4. grade - Mytologie

Informational and educational lessons

Doplňková lekce k hodinám literatury a dějepisu.

Contents:
Společně se studenty se seznámíme s vybranými příběhy světových mytologií a pokusíme se zjistit, zda má mýtus co říci i současnému modernímu člověku. Hravou formou nahlédneme mýtus coby zdroj cenných informací a univerzálních témat.
Lektor:
Bc. Silvie Knolová
Time:
60 - 90 minutes

1. - 4. grade - Jan Ámos Komenský

Lekce zaměřená na práci s informacemi a různými informačními zdroji (od internetu po komiks).

Contents:
Interaktivní lekce, v níž žáci nahlédnou života Jana Ámose Komenského. Při hledání odpovědí na zadané otázky získají více než základní znalosti o osobnosti učitele národů a o době, ve které tento velikán žil. Žáci si budou informace sami získávat a společně interpretovat pro lepší pochopení souvislostí a významu Jana Ámose Komenského. Lekce má různé stupně obtížnosti, podle věku a zájmu, a bude v ní využito mnoho doprovodných ukázek (komiks, komiksová výstava, audiokniha).
Lektor:
Bc. Michaela Hrabinská
Related topics, competences:
historie, literatura, filozofie, srovnávací myšlení, vyhledávání informací v relevantních zdrojích
Time:
90 minutes

2. - 4. grade - Jak na knížku?

Informational and educational lessons

Lekce zaměřená na práci s textem, osvojení si interpretačních dovedností a získání relevantních zdrojů na internetu.

Contents:
I složitá literární díla, natož pak divadelní hry, můžeme uchopit snadno a lehce. Přijďte si užít do knihovny netradiční rozbor maturitní četby na příkladu Bílé nemoci od Karla Čapka. Nepůjde o suchou přednášku, ačkoli informací k dílu a autorovi získáte dostatek. Ukážeme si jednoduché metody, díky kterým si dokáže každý student zpracovat téměř jakékoli literární dílo do přehledné struktury. A navíc se naučíme zaujímat vlastní pohled na motivy, myšlenky a postavy díla.
Lektor:
Bc. Michaela Hrabinská
Related topics, competences:
rozbor literárních děl, metody pro tvorbu čtenářských deníků, rozvoj analytického myšlení.
Time:
90 minutes

3. - 4. grade - Karel Čapek: R.U.R. a Bílá nemoc

Informational and educational lessons

Doplňková lekce k hodinám literatury. Vhodná jako příprava k maturitní zkoušce.

Contents:
Co mají společného tyto dvě divadelní hry? Soustředíme se na hlavní motivy, stěžejní myšlenky a analýzu důležitých postav. Za pomoci audioknih a ukázek z filmu vstoupíme do stále aktuálního myšlení Karla Čapka. Studenti budou moci diskutovat a sami se ptát. Přinejmenším získají metody pro práci s literárním textem.
Lektor:
Bc. Michaela Hrabinská
Related topics, competences:
Analytické myšlení.
Time:
90 minutes

3. - 4. grade - Knížky mě baví

Informational and educational lessons

Přípravný kurz k maturitě z literatury.

Contents:
Zábavnou formou rozebereme základní díla z maturitního seznamu a pomůžeme s kontrolou vašich čtenářských deníků. Za pomoci videí a diskuzí nad knížkami u čaje a sušenek zjistíme, že literatury se není třeba vůbec bát. Naučíte se, jak v pěti minutách shrnout vše podstatné o díle a autorovi. Vhodné pro nadšence do knížek i pro nesmělé čtenáře. Informace a domluva termínů na e-mailu: hrabinska@knihovna-litvinov.cz, anebo přímo v knihovně.
Lektor:
Bc. Silvie Knolová a Bc. Michaela Hrabinská
Time:
90 minutes

3. - 4. grade - Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol

Informational and educational lessons

Doplňková lekce k hodinám literatury, příprava k maturitě.

Contents:
Spalovač mrtvol náleží ke klenotům české literatury. Necelých 140 stran je přímo nabito motivy z dějin, filozofie a psychologie. Za pomoci audioknih a ukázek z filmu se pokusíme tyto motivy uchopit. A spolu s tím i pochopit osobnostní proměnu hlavního hrdiny Karla Kopfrkingla ze vzorného otce v nacisticky smýšlejícího vraha. Součástí lekce je úvod do buddhismu a dá se dobře spojit s lekcí "Jak na knížku" (můžeme si na tomto díle ukázat jednoduché metody zpracování díla do přehledné struktury).
Lektor:
Bc. Michaela Hrabinská
Related topics, competences:
Psychologie, filozofie, dějiny, společenské vědy, myšlení v souvislostech a interpretace informací.
Time:
45 - 90 minutes

3. - 4. grade - Proměna

Informational and educational lessons

Doplňková lekce k hodinám literatury.

Contents:
Je mnoho výkladů této Kafkovy povídky z různých hledisek. V naší lekci se zaměříme na netradiční ztvárnění hlavních motivů (od divadla až po intelektuální rozbor).
Lektor:
Bc. Silvie Knolová a Bc. Michaela Hrabinská
Related topics, competences:
Psychologie, umění, film.
Time:
90 minutes

Update:Monday, September 7, 2020, 10:44 AM

QR code

QR code containing a link to the current page

Current www address of this website:
http://opac.knihovna-litvinov.cz/pro-skoly/besedy-pro-stredni-skoly

The QR code can be used to quickly store a reference to the current web address. Just scan it into a suitable mobile application. For more information on QR codes, see Wikipedia.

Today's smartphones already often have built-in support for QR code from the manufacturer. Otherwise, you must install the necessary software. Suitable for mobile applications processing QR code example. Seznam.cz QR čtečka or QuickMark. However, there are many others.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Business hours

Adult and Children Department

Monday
8 - 18
Tuesday
8 - 17
Wednesday
13 - 18
Thursday
8 - 17
Friday
8 - 16

About this website