Litvínov City Library

Litvinov City Library is a public library. Its purpose is to enable the equal access to information and cultural values for all citizens. This information and these values are contained in the book stock and information database of the library. The library promotes knowledge from all branches of science, technology, culture and art. It helps to improve the citizens' general and professional knowledge.

Jazyk / Sprache / Language

Basic operations of webside

Activities
Current activities and events
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Facebook knihovny
Facebook knihovny
Prolongation of loan
Prolongation of loan period
On-line catalogue
Entry the catalogue
Photo gallery
Photos from our library

Infomail about new activities of the library

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Mission of the library

Vision
Podporujeme čtenářství, jsme místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"We give advice, we find, we entertain, we wrap! "
Mission
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

City Library Litvinov was in the Mirror Chapel of Klementinum officially awarded the Ministry of Culture Library of the Year 2013 in the category of 'significant achievement in the provision of public library and information services' for modernization of space and creative approach to the development of community libraries.

Lessons for 1st-5th grade of elementary school

1. grade - Večerníček

Lekce zaměřená na postavu Večerníčka, jednotlivé pohádky i zajímavosti, které ještě děti nevěděly.

Contents:
Jak vypadá nejstarší a naopak nejnovější pohádka? Děti budou spolupracovat ve skupinách a pohrají si s pohádkami z Večerníčka. Čeká je doplňování pohádkových dvojic, řazení obrázků do ukázkových knih i zábavné puzzle. Během besedy se také seznámí s knižní podobou večerníčkových pohádek. Z vybraných večerníčků si pustíme video ukázky. Po programu bude možná exkurze po dětském oddělení.
Lektor:
Denisa Tůmová
Time:
90 minutes

1. grade - Čím chceš být, až vyrosteš

Lekce zaměřená na výběr povolání. Určení specifik různých druhů povolání a jejich důležitost.

Contents:
Určíme si, čím je jaké povolání zajímavé a důležité a zkusíme si je pantomimicky předvést. Budeme zjišťovat souvislosti mezi různými profesemi. Nakonec si vysvětlíme, proč je pro člověka i společnost důležité, aby měl každý nějaké povolání.
Lektor:
Pavlína Svobodová
Time:
90 minutes

1. grade - Jak funguje knihovna

Lekce zaměřená na základní principy fungování litvínovské knihovny. Spojeno s exkurzí po knihovně.

Contents:
Dětem je představena knihovna. Knihovnice s žáky projde celé dětské oddělení. Ukáže jim, jak jsou řazeny knihy a vysvětlí princip jejich půjčování a vracení. Děti se dozvědí, jaké možnosti trávení volného času jim knihovna nabízí. Zároveň se děti naučí, jak se ke knihám chovat.
Lektor:
Denisa Tůmová
Time:
90 minutes

2. grade - Na chvíli ilustrátorem

Lekce o nejznámějších českých ilustrátorech dětských knih. I my se na chvíli staneme ilustrátory a pronikneme do světa knižních obrázků.

Contents:
Během lekce budou dětem vysvětleny základní pojmy jako ilustrace, ilustrátor, karikatura. Děti se blíže seznámí s tvorbou vybraných českých ilustrátorů. Procvičí si spolupráci ve skupinách, pozorné čtení a naučí se správně hledat základní informace o knize.
Lektor:
Denisa Tůmová
Time:
90 minutes

2. grade - Jak se správně chovat v přírodě

Lekce o správném vztahu a chování k přírodě. Určení zásad, kterých bychom se měli držet.

Contents:
Rozebereme si správné chování a návyky. Vyzkoušíme si roztřídit jednotlivé předměty a budeme vyhodnocovat adekvátní reakci, při setkání s různými zvířaty. Děti budou pracovat ve skupině, ale i jednotlivě. Vysvětlíme si, proč je pro nás příroda důležitá a jak nás ovlivňuje.
Lektor:
Pavlína Svobodová
Time:
90 minutes

2. grade - Opatrně na chodníku i silnici

Vymezení nejdůležitějších zásad při pohybu v dopravní komunikaci.

Contents:
Děti se dozví souhrn všech základních pravidel chování na silnici i na chodníku. Společně si jednotlivá pravidla rozebereme a většinu z nich také vyzkoušíme. Na závěr se děti mohou těšit na výrobu svého dopravního terče.
Lektor:
Pavlína Svobodová
Time:
90 minutes

3. grade - Čtyři roční období

Beseda zaměřená na práci s textem a obrázky. Vysvětlení, co znamená pojem roční období či roční doba.

Contents:
Během besedy budou děti rozděleny do skupin, v nichž budou vytvářet koláže ke konkrétní roční době. Při práci s textem se soustředíme na doplnění slov a následné přečtení kompletního textu. V něm pak budeme hledat souvislosti, která věta patří k danému ročnímu období. Možnost prohlédnout si vybrané knihy z naší knihovny.
Lektor:
Denisa Tůmová
Time:
90 minutes

3. grade - Poznej netradiční zvíře

Lekce je zaměřena především na práci s naučnou literaturou. Tématem budou méně známá zvířata.

Contents:
Děti se během lekce naučí nejen knihou listovat, ale hledat správně v jejím obsahu. Připomenou si práci s textem a hledání konkrétních informací. Také si procvičí spolupráci ve skupinách a schopnost své výsledky prezentovat před spolužáky. Mimo jiné se dozvědí něco nového a zajímavého o živočišných druzích, které nejsou pro ně tolik známé.
Lektor:
Denisa Tůmová
Time:
90 minutes

3. grade - Základy správné stravy

Lekce zaměřená na zdravý životní styl, konkrétně z hlediska stravování.

Contents:
Na lekci si spolu objasníme několik základních informací a pojmů jako třeba zdravá strava, nebo stravovací systém 80/20. Vyzkoušíme si určit, co je zdravé a co nezdravé. Děti se dozví zajímavosti o různých potravinách a budou přemýšlet, jak se asi kdo cítí ve svém těle na základě toho, jak se stravuje. Navážeme na další důležitý faktor zdravého životního stylu a to na pohyb.
Lektor:
Pavlína Svobodová
Time:
90 minutes

4. grade - Kde bydlíme, aneb Letem světem Mosteckem

Informational and educational lessons

Lekce založená na práci s textem a informacemi týkajícími se naší republiky a našeho regionu.

Contents:
Děti se v mapě propracují postupně z celého vesmíru až k Litvínovu. Naučí se něco o uspořádání naší České republiky (její rozdělení na kraje, okresy a města). Prohlédnou si mapu, ať už v tištěné podobě nebo online podobě. Naučí se v ní hledat, co potřebují. Pracují i s textem.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Time:
90 minutes

4. grade - Naše významné osobnosti

Informational and educational lessons

Seznámení s významnými osobnostmi naší historie i současnosti na základě aktivního vyhledávání v různých pramenech.

Contents:
Lekce, v rámci níž se děti seznámí s významnými osobnostmi našich dějin (např. Karel IV. atd.), našeho sportu (např. Roman Šebrle) a naší vědy (např. Jan Evangelista Purkyně). Získají základní informace o volebním systému v ČR, zkusí si odvolit. Pracují s textem, internetem, ve skupině. Zahrnuta argumentace, prezentace, práce s informacemi.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Time:
90 minutes

4. - 5. grade - Tvorba knih

Beseda o tvorbě knih a jejich cestě až k rukám čtenáře. Součástí besedy je i exkurze po knihovně.

Contents:
Lekce, ve které se děti dozvědí, jak vznikají knihy, jakým způsobem se dostanou do knihovny a jaký proces musejí podstoupit, než dospějí k rukám čtenářů. Součástí lekce je prohlídka knihovny, práce s online katalogem a vyhledávání knih v regále.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Time:
60 minutes

4. - 5. grade - Jan Hus a husité

Informational and educational lessons

Lekce zcela zaměřená na Jana Husa a období husitské. Hravou formou si děti samy vyzkoušejí rekonstrukci bitvy.

Contents:
Lekce zaměřená na období husitství. Z krátkých animovaných filmů se děti dozvědí základní informace o Janu Husovi a husitech. Následně bude rozvinuta diskuze na dotknutá témata. Součástí lekce je i praktická ukázka bitvy mezi husity a křižáky, do které jsou děti zapojeny. Díky tomu by si měly po vlastní zkušenosti uvědomit, proč husité dokázali porazit i mnohem početnější a profesionální vojsko.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Time:
90 minutes

4. - 5. grade - TVTupixx aneb koukáme na YouTube, ale s rozumem

Lekce zaměřená na jeden z fenoménů moderní elektronické doby, a to videa na YouTube.com.

Contents:
Na YouTube.com lze najít videa s výborným obsahem, ale také videa podvodná a lživá, která můžeme nazvat „odpadní“ tvorbou. Bohužel často „odpadní“ tvorba zasáhne více uživatelů YouTube než tvorba kvalitní. Během lekce si ukážeme několik příkladů „odpadní“ tvorby a pomocí dohledávání informací a kritického myšlení dokážeme lži ve videu obsažené. Pak si ukážeme příklady tvorby kvalitní a obohacující.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Time:
90 minutes

4. - 5. grade - Kyberšikana

Informational and educational lessons

Lekce zaměřující se na téma kyberšikany podpořená audiovizuálním obsahem.

Contents:
Během lekce se děti seznámí s tématem kyberšikany. Na praktických případech si ukážeme, jak kyberšikana vypadá, jaké může mít důsledky a jak se s ní vypořádat. Vše je podporováno audiovizuálním obsahem. UPOZORNĚNÍ: Lekce z důvodu autentičnosti využívá skutečných necenzurovaných vyjádření v kyberprostoru, proto během programu zazní sprostá slova a rasistické výroky. Následně je vysvětleno, jak je něco takového špatné a hloupé.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Time:
90 minutes

4. - 5. grade - Děti a mládež v kyberprostoru

Informational and educational lessons

Lekce zaměřená na sociální sítě a jejich vliv na mládež.

Contents:
Na sociálních sítích v dnešní době je úplně každý - nehledě na věk. Proto se tato lekce zaměří právě na ně. V čem jsou nám k užitku a na co si dávat pozor. Děti se seznámí s pojmy jako kyberstalking nebo kybergrooming. Dozví se, které informace je vhodné sdělovat a které ne. Zároveň nabídne populárně naučná videa k tématu.
Lektor:
Michaela Musialová
Time:
90 minutes

4. - 5. grade - Svět kolem nás

Lekce zaměřená na naše dopady na svět kolem nás i ve vzdálenějších částech naší planety.

Contents:
Opravdu známe svět, který nás obklopuje? Jak vypadají vzdálenější kouty našeho světa? Příroda a oceány nejde vidět na první pohled, proto se v této lekci podíváme hlouběji do životního prostředí. Naučíme se třídit odpad a zjistíme, jaký dopad má naše chování na svět kolem nás.
Lektor:
Michaela Musialová
Time:
90 minutes

5. grade - Země ve vesmíru

Informational and educational lessons

Lekce informačního vzdělávání na téma "Vesmír".

Contents:
Lekce o vesmíru, sluneční soustavě a konkrétních planetách. Děti se dozvědí, v jaké soustavě se naše planeta nachází, kolem čeho rotuje, jaké má sousedy, atd. Pracují ve skupinách, učí se vyhledávat informace, pracovat s nimi a následně je i prezentovat. Součástí je i hra o životě na jiné planetě.
Lektor:
Bc. Vladimír Kraft
Time:
90 minutes

Update:Friday, August 20, 2021, 12:19 PM

QR code

QR code containing a link to the current page

Current www address of this website:
http://opac.knihovna-litvinov.cz/pro-skoly/besedy-pro-1-stupen

The QR code can be used to quickly store a reference to the current web address. Just scan it into a suitable mobile application. For more information on QR codes, see Wikipedia.

Today's smartphones already often have built-in support for QR code from the manufacturer. Otherwise, you must install the necessary software. Suitable for mobile applications processing QR code example. Seznam.cz QR čtečka or QuickMark. However, there are many others.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Business hours

Adult and Children Department

Monday
8 - 18
Tuesday
8 - 17
Wednesday
13 - 18
Thursday
8 - 17
Friday
8 - 16

About this website